על מנת לאפס סיסמה, כתוב את דואר האלקטרוני איתו נרשמת